top of page
Den spede begynnelse

Gjesdal Mekaniske Verksted AS ble etablert i 1988 i en gammel spadefabrikk på Lommeland i Gjesdal Kommune. I den spede begynnelse tok grunderne Tor Ole Talgø og Jarle Stene på seg alle typer oppdrag. 

Disse inkluderte alt fra fjøsinnredninger og skifting av tak på hus til direkte mekanisk arbeid.

Den første store investeringen var en dreiebenk, kappsag og en kompressor. Et stort løft for en liten bedrift på den tiden. I tillegg til arbeid i bedriften jobbet Tor Ole som utleid mekaniker hos bla. Polaris og Rogalandsforskning.

Produksjonsrettet arbeid
og maskinbygging

I 1990, flyttet bedriften til Norestranden ved Gandsfjorden i Sandnes. Her utviklet bedriften seg videre til mer produksjonsrettet arbeid og en del maskinbygging. Bedriften fikk etter hvert økonomi til å kunne investere i eget produksjonsbygg.

Egne produksjonslokaler

I 1997 flyttet bedriften inn i egne produksjonslokaler i Midtgårdveien 12, ved Gauselvågen og Gandsfjorden. Bemanningen bestod av 2 lærlinger og 5 ansatte på den tiden. Gode tider i oljeindustrien og fokus på service, samt raske leveranser, gav Gjesdal Mekaniske Verksted et godt renomme i regionen.

 

Bedriften vokste i takt med det generelle aktivitetsnivået i oljeindustrien og i 2005 utvidet bedriften verkstedlokalene til det dobbelte.

GMV_1997_Gauselvågen.jpg
Milepæl
- Flyttet til topp moderne lokaler 

2008 ble en milepæl på mange områder for selskapet. 20 års jubileum ble feiret, flytting til topp moderne produksjonslokaler (6000m2) på Forus ble gjennomført i løpet av sommeren, samt at vi ble sertifisert av Teknologisk Institutt iht. NS-EN ISO 9001:2008

Navnebytte

I 2009 skiftet selskapet navn fra Gjesdal Mekaniske Verksted as til GMV AS. Bedriften har gått fra allsidig mekanisk arbeid og relativ kort horisont på arbeidsoppdrag til mer produksjonsrettet arbeid. GMV tilbyr total leveranser inkludert montering og testing/dokumentasjon til enkelte oppdrag med varighet over flere måneder.

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er grunnleggende for vår videre utvikling og vårt sterke fokus på service, kosteffektive systemer, kvalitet og leveringspresisjon, gjør oss til en foretrukket langsiktig samarbeidspartner i det fremtidige markedet.

bottom of page